EMSA õigusbüroo

Õigus ja õiglus ei käi alati käsikäes, kuid meie asi on luua nende vahele harmoonia

EMSA õigusbüroo on asutatud eesmärgiga aidata kaasa kvaliteetsete töösuhete loomisele ja kestmisele Eesti tööturul.

Selleks püüame ennetada töövaidlusi ning tagada juba tekkinud vaidluste kiire ja soodne lahenemine.

Kuidas me seda teeme?

  • Koolitame nii töötajaid kui tööandjaid;
  • oleme toeks nii individuaalse töölepingu kui kollektiivlepingu ettevalmistamisel ja läbirääkimistel kuni lepingu sõlmimiseni;
  • abistame erinevate dokumentide vormistamisel;
  • anname nõu erimeelsuste lahendamiseks ning vajadusel lepitame;
  • esindame nii individuaalses kui kollektiivses töövaidluses, nii töövaidluskomisjonis kui kohtus.

Võta ühendust

Kaia Vask
EMSA peasekretär
kaia.vask@emsa.ee