Tutvustus

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on ainus kogu merendussektoris töötajaid ühendav ametiühing Eestis

Individuaalselt esindame oma liikmeid, kuid kollektiivsetes läbirääkimistes ka meie partneriks olevate ettevõtete kõiki töötajaid:

 1. Ametiühing sõlmib kollektiivlepingu

  – selles lepitakse kokku ametikohtade minimaalsed palgamäärad ning töötingimused, mida tööandja ei tohi ühepoolse otsusega muuta. Palgatõus, mille ametiühing saavutab, on kordades suurem Sinu liikmemaksust. Ühiselt tegutsedes saavutame paremad tingimused meile kõigile.

 2. Ametiühing esindab oma liikmeid töövaidlustes

  – meie kogenud juristi nõuanne ja advokaadi esindus on Sulle tasuta. Nõu saad pidada ka muudes juriidilistes küsimustes.

 3. Osaleme merendus- ja tööpoliitika kujundamisel

  Ametiühing annab seisukohti ning arvamusi meie liikmete huvisid puudutavate õigusaktide kohta. Otsime partnereid ja liitlasi, et oma mõju suurendada. Nii Eestis, Euroopas kui kogu maailmas.

 4. Ametiühingu usaldusisik aitab Sind nõu ja jõuga

  – kollektiivlepingu ja seaduste täitmise kontroll algab töötaja ja usaldusisiku koostööst. Tea enda õiguseid, informeeri ametiühingut kui tekib vaidlusi ja leiame koos lahenduse, kuidas saame Sinu huvide eest väljas olla.

 5. Ametiühing pakub liikmetele koolitusi

  sest teadmistes on jõud! Tööseadused, tööleping, kollektiivlepingu läbirääkimised ja palgatõus, stressiga toimetulek, veenmisoskused ja läbirääkimised – need on vaid mõned näited võimalustest, kuidas enda teadmisi laiendada ja konkurentsivõimet tõsta.

 6. Ametiühing aitab raskel hetkel

  – maksame rahalist toetust töötuks jäänule, raske haiguse, õnnetusjuhtumi või muu erakorralise abivajaduse korral, lähedaste surma või laste sünni puhul. Aitame saata lapsed suvelaagritesse sõpru leidma ja tervislikku puhkust veetma.

 7. Ametiühing soodustab ühistegevust ja tervise edendamist

  – laevaperefondi kaudu rahastame meeskonnavaimu tõstvate ürituste korraldamist ja ühiskasutusse spordivahendite soetamist. Tule oma ideega välja!

 8. Ametiühingust saad infot

  – meie kodulehe ja ajalehe kaudu saad teada, mis meil toimub, mille üle peetakse läbirääkimisi, mis on meie seisukohad töötajatele eriti olulistes valdkondades. Saad anda tagasisidet tehtule, tegijatele ja puudustele. Teretulnud on küsimused ja liikmete omavaheline dialoog foorumis.

 9. Ametiühing toetab Eesti merekultuuri kestmajäämist

  Toetame Noorte Mereklubi tegevust, finantseerime ajakirja Meremees väljaandmist ja teeme selle liikmetele kättesaadavaks. Toetame merenduse populariseerimisega tegelevate mittetulundusühingute ja seltside eestvedajaid nõu ja jõuga.

 10. Ametiühing edendab solidaarsust ja hoolivust

  Osaleme rahvusvahelistes kampaaniates inimõiguste ja kodaniku põhivabaduste kaitsmisel, aga ka üle maailma enda huvide eest seisvate töötajate toetamisel.

EMSA esindajad osalevad

 • Eesti merenduspoliitika ja rakenduskavade väljatöötamises
 • Euroopa Transpordi Sotsiaaldialoogi Komitees ning Sadamate Sotsiaaldialoogi Komitees
 • Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) Õiglase Konkurentsi Komitees (Fair Practice Committee)
 • Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni(ETF) Meretranspordi sektsiooni juhatuse ja Euroopa Liidu Komitee töös