ML Nord Santiago kinnipidamine Muugal

Täna, 08.10.2020 pidas Veeteede Ameti laevade järelevalve inspektor kinni Filipiinide lipu all sõitva laeva Nord Santiago

Laev saabus Muuga sadamasse 04 oktoobril. Järgmisel päeval külastas laeva Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) inspektor Jaanus Kuiv. Kontrolli käigus selgus, et kuus filipiinlasest meremeest on laeval juba 12 maist 2019 ning nende 10-kuulised meretöölepingud ja lepingute pikendused on lõppenud juba 10. augustil k.a. Ülejäänud 12 meremeest asusid laevale tööle 01. juulil 2019 ning ka nende töölepingud lõppesid juba k.a. augustis. Seega on ka nemad laeval juba 15 kuud, mis on liig mis liig.

Kuna tegemist on Meretöökonventsiooni jämeda rikkumisega, teavitas ITF-i inspektor antud olukorrast laevaomanikku ja Veeteede Ameti laevainspektoreid. Samuti informeeriti laeva lipuriigi, Filipiinide Mereadministratsiooni.

Laevaomaniku kohustus on korraldada meeskonnavahetus ning organiseerida meremeestele nii kojulennu võimalus kui komplekteerida vahetusmeeskond.