Tegevused

Prioriteedid:

  • Liikmeskonna kasvatamine ja kogu merendusklastri ettevõtluse järk-järguline kaasamine kollektiivsetesse töösuhetesse;
  • Merenduse ja ennekõike laevanduse olulisuse teadvustamine ühiskonnas ja vastavasisuliste uuringute sünnile kaasaaitamine;
  • Aktiivne osavõtt riikliku merenduse arengukavaga ette nähtud tegevusest, ennekõike kaubalaevastiku taastamismeetmete väljatöötamises ja tihe koostöö sellega tegelevate institutsioonidega;
  • Organisatsiooni efektiivsuse ja suutlikkuse täiustamine/kasvatamine;
  • EMSA liikmete ja usalduskogemuste- ja infovahetuse soodustamine ja aktiivne koostöö ametiühingu sekretariaadiga