Õiguste kaitse

“Seda, et meil oli ja on oma organisatsiooni vaja, on näidanud elu. Oma palkade tõstmise eest oleme sunnitud olnud korraldama streike, oma liikmete õiguste ja õiglase kompensatsiooni pärast oleme 24 tegutsemisaasta jooksul tuhandeid kordi käinud töövaidluskomisjonis või kohtus. Kõike seda on saatnud 99% edukus. Hätta sattunud liikmetele oleme tänaseks maksnud pea miljon eurot toetusi ning rõõmsalt korraldanud ühiseid kokkusaamisi, et koos aega veeta ja vabas vormis tööasjadest rääkida.“

Jüri Lember

Tööalastes küsimustes juriidiline nõustamine, vajadusel ka esindamine töövaidluskomisjonis või kohtus on meie liikmetele tasuta.


Usaldusisik


Usaldusisik on töötaja esimene nõuandja tööalastes küsimustes. Tal on tihti aastatepikkune töökogemus ettevõttes ning oskab eelneva kogemuse ning läbitud koolituste pinnalt juba väga paljude probleemide puhul nõu anda.

Kui ta kahtleb, saab ta suunata töötaja nõu küsima EMSA peausaldusisikutelt (Tallinki laevade töötajad), koordinaatorilt  (sadamatöötajad) või EMSA peasekretärilt, kes on tunnustatud spetsialist ning õigusteaduste magister. Küsimuste puhul, mis võivad puudutada rohkem kui paari töötajat, võib usaldusisik nendega konsulteerimise ka enda peale võtta, kui ta peab seda vajalikuks.

NB! Usaldusisikud ei võta ära Sinu enda vastutust probleemide lahenduse eest, nii nagu arstidki ei saa Sind terveks teha ilma Sinu enda pingutuseta. Nõu küsimine ja selle järele talitamine on vabatahtlik.