Missioon

EMSA rolliks on kogu Eesti Vabariigi meremajanduse ja merehariduse hea käekäigu eest seismine. See tagab meie liikmeskonnale piisava hulga hästitasustatud töökohti ja kaasaegse ohutu töökeskkonna, samuti kvalifitseeritud töötajaskonna ning seeläbi ka EMSA liikmeskonna järelkasvu. Eesti merenduse jätkusuutlikkuse nurgakiviks on kvalifitseeritud meremehed ja sadamatöötajad.

EMSA kui meremehi, sadama- ja hotellitöötajaid ühendava ametiühingu peamiseks ülesandeks on oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmine ning esindamine. Esindame oma liikmeskonda nii tööandjate ja nende ühenduste kui ka riigiasutuste ees, töövaidlusorganites ja kohtus.

Toetame ausust, asjatundlikkust, abivalmidust, otsekohesust, avatust ja sõbralikkust nagu merel töötamise eripära ja traditsioonid nõuavad.

Oleme kaasaegne ja tegus aktiivselt ellu suhtuvaid töötajaid ühendav organisatsioon. Meie jõud peitub liikmeskonna teadlikkuses kaasaegse tööjõuturu toimimisest ja tahtes ühiselt oma huvide eest seista. Ootame igat oma liiget EMSA töös kaasa lööma, et ühiselt sihte seada ja need saavutada.