Osakonnad

EMSA liikmed ühes laevas või ettevõttes moodustavad osakonna.

Osakonna tegevust juhib liikmete hulgast valitud usaldusisik. Ettevõttes, kus tegutseb rohkem kui 1 osakond, võivad usaldusisikud valida endi hulgast peausaldusisiku.