Koolitused

 

EMSA usaldusisikute esmatasandi juhendamist viime läbi koheselt pärast valimist EMSA sekretariaadiga tutvumise käigus ning edaspidiselt toimub see kogemuste vahetamise kaudu USALDUSISIKUTE infokoosolekutel – tavapäraselt 2 x kuus neljapäeviti.

Eesti Ametiühingute Keskliiduga koostöös korraldatakse usaldusisikute baaskoolitust umbes 2 x aastas. Sellest võimalusest nagu ka kõigist muudest koolituspakkumistest  teavitame usaldusisikuid e-kirjaga.

Peatselt valmib kollektiivlepingu teemaline e-koolitus, mida saavad kasutada kõik liikmed arvuti vahendusel.

Oodatud on usaldusisikute ning liikmete ettepanekud neile vajalike koolituste läbiviimiseks.