Liitumine

EMSA liikmeks saavad astuda kõigi Eesti merendussektori ettevõtete töötajad, ametikohast sõltumata. Tervitame ka kõigi Tallinki kontserni kuuluvate muudes valdkondades tegutsevate ettevõtete Eestist pärit töötajaid, kel soov oma töötingimuste üle kaasa rääkida.

Laieneme logistika- ja turismiga tegelevatesse ettevõtetesse, huvi korral võta ühendust.

Liikmeks astumiseks on vaja täita avaldus ning tutvuda põhikirjaga.

Meile usaldatud isikuandmeid kasutatakse ainult EMSA-siseselt ning EI AVALDATA kolmandatele isikutele.

Kui täidad liikmeksastumise avalduse elektroonselt, siis palun allkirjasta see ID- kaardiga ja saada meiliga aadressile: info@emsa.ee

Käsitsi täidetud avaldus palun toimeta oma laevapere/osakonna usaldusisikule või otse EMSA kontorisse aadressil Pärnu mnt.41a. Tallinn 10119 3.korrus.

 • Saada infot, nõustamist ja abi usaldusisikult, EMSA töötajatelt ja juhtkonnalt
 • Saada tasuta õigusalast nõustamist ja vajadusel ka esindamist tööalaste küsimuste ja vaidluste lahendamisel
 • Valida ja olla valitud usaldusisikuks ning EMSA juhtorganite liikmeks
 • Osaleda meie koosolekutel, koolitustel, aruteludes, töörühmades ja ühisüritustel
 • Saada rahalist toetust vastavalt kehtivale korrale
 • Kasutada liikmekaardi soodustusi
 • Tasuda liikmemaksu;
 • Hoida end kursis EMSA tegevusega ning aitama kaasa meie eesmärkide saavutamisele;
 • Teavitada EMSA esindajat kollektiivlepingu või seadusega tagatud õiguste rikkumisest oma töökohal;
 • Hoida EMSA mainet

Liikmemaks on 1% brutopalgast ja seda tasutakse reeglina igakuiselt.


Erandid:

 • välislipu all kaugsõidus töötavad meremehed, kes tasuvad liikmemaksu pärast töövahetuse lõppu;
 • mitte töötavate õpilaste, üliõpilaste ja pensionäride liikmemaks on 1€ kuus, mille võib tasuda aastamaksuna 12€ aastas; töötavad õpilased, üliõpilased ja pensionärid tasuvad liikmemaksu 1% brutopalgast;
 • töötud ja pikaajaliselt töövõimetud liikmed on liikmemaksust vabastatud Töötukassa või Haigekassa vastava tõendi alusel.

 

Makse selgitus: Liikmemaks, periood ( nt. veebruar – mai 2019)

Makse saaja: Eesti Meremeeste Sõltumatu AÜ

Kontod:
Swedbank EE962200221011390973

SEB pank EE781010022028331004