Töörühmad

Tunneme  vajadust aidata kaasa ühiskonna hoiakute muutumisele kollektiivsete töösuhete ja ametiühingu rolli mõistetavaks tegemise kaudu.

EMSA kommunikatsiooni töögrupi tegevust organiseerib projektijuht Evelin Tomson. Iga EMSA liige, kes soovib oma ideede ja oskustega panustada, saab meid selles toetada. Võta ühendust tel 56457733

 

 

2 x kuus neljapäeviti toimuvad EMSA kontoris usaldusisikute nõupidamised päevakajalistel teemadel. See on omavahelise info vahetamise ning tegevuste planeerimise koht. Teretulnud on ka tugiisikud ja liikmed, kel on huvi rohkem teada ja ise kaasa lüüa.

Sadamatöötajate usaldusisikute nõupidamised toimuvad teistsuguse sagedusega ning peamiselt Muuga või Paldiski sadamates, vahel ka EMSA kontoris.

Koosolekute kutsed koos täpsema infoga saadetakse usaldusisikutele sõnumite või e-kirjaga.