ITF-i mugavuslipu kampaania

Mis on ITF?

Rahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon (ITF) on ülemaailmne organisatsioon, kuhu kuulub üle 600 ametiühingu 147-st riigist, esindades kokku ligikaudu 18,5 miljoni transporditöötaja huvisid. ITF asutati 1896. aastal Londonis Euroopa meremeeste ja sadamatööliste ametiühinguliidrite poolt, kes mõistsid, et ühinemine on ainuke viis võidelda organiseeritud streigimurdjate vastu ja võita. Vaata

ITF-i saavad kuuluda ametiühingud ja nende liidud kogu maailmas, kes esindavad oma riigis transpordisektori töötajaid. Meremehed, kalurid, raudtee-, maantee-, ühistransporditöötajad, lendurid, laomajanduse ja turismitöötajad – rahvusest, soost, ametikohast või vanusest sõltumatult – ametiühinguga liitumise õigus kõigile töötajaile on tagatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ühinemisvabaduse konventsiooniga nr 87, mille on ratifitseerinud ja täitma kohustunud 154 riiki.

ITF-i vanim ja tuntuim FOC kampaania (Flag of Convenience campaign) on mugavuslipu vastane võitlus, mis on kestnud juba üle poole sajandi.

 

Fighting for the better seas.

Mugavuslipu laevaks kuulutab ITF sellise laeva, kus laeva tegeliku kasusaava omaniku (beneficial owner) asukoha ja laeva lipuriik ei lange kokku. Üle 30 riigi laevaregistri on ITF kuulutanud mugavuslipuregistriteks

EMSA liitus ITF-iga 1999.aastal ning alates 2001.aasta kevadest töötab Eesti ITF-i inspektorina Jaanus Kuiv. Tema ülesandeks on meie sadamas peatuvatel mugavuslipulaevadel meremeeste töö- ja olmetingimuste kontrollimine ja nende abistamine oma õiguste kaitsel. Samuti aidata kaasa ITF-i standarditele vastava kollektiivlepingu sõlmimisele ning tingimuste täitmise tagamisele koostöös meremeeste ja nende ametiühingutega üle maailma.

Meremeestel, kes kaaluvad mugavuslipulaevale tööleasumist, soovitame teha selgeks laeval kehtiva kollektiivlepingu olemasolu veebilehel www.itfseafarers.org, kontrollida ITF-i inspektori abiga tööd pakkuva ettevõtte või värbamiskontori ajalugu.

 

Probleemid, millega ITF-i meremeeste nõuetega tegelev meeskond ja inspektorid igapäevaselt kokku puutub, on järgmised – maksmata palgad, maksmata ületunnitöö, töö- ja puhkeaja reeglite eiramine, kõlbmatu toidu või joogivaru, tööle- või kojusõidu korraldamata jätmine, topeltraamatupidamine, laevade ja meremeeste mahajätmine, õnnetusjuhtumite ja haiguste, enesetapu või surma korral meremeeste või nende pereliikmete abita jätmine, dokumentide äravõtmine, tasustamata lisatöödele sundimine jne. Töösuhetes ettetulevatele ohtudele lisanduvad valetööpakkumiste petuskeemid ja identiteedivargused, mille ohumärkidest teadlik olemine ja teatud tegevustest hoidumine on parim võimalus ennast kaitsta.

Tõe huvides olgu öeldud, et paljude mugavuslipu all opereerivate laevade tingimused ületavad nii palgataseme kui muu poolest mõnede rahvuslippude all seilavate laevade tingimusi, mistõttu ei saa ainult lipu põhjal lõplikke järeldusi teha. Rahvuslipu standardite tõstmise eest võitlemine on väljakutse kohalikele meremeestele ning nende ühingutele.

Kui Sul on soov jagada oma lugu, millest ka teised meremehed võiksid õppida,palun võta meiega ühendust!

Kirjuta meile

Vaata, milliste raskustega on rinda pistnud Myanmarist pärit meremees Shwe Tun Aung, ITF-i inspektor Houstonis, Texas, USA.