Poliitika

EMSA esindajana osales Jüri Lember Eesti merenduspoliitika arengukava kujundamises aastaiks 2012-2020

Dokumendiga saad tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lehel
Vaata

Järgmise perioodi kava ja rakendusplaan on veel väljatöötamisel, millesse samuti EMSA esindajad on kaasatud.

Jüri Lember on korduvalt kirjutanud oma seisukohast Eesti kaubalaevastiku taastamismeetmete vajakajäämiste kohta

Loe “Kiikrist” nr 45.
“Sammud üsna vales suunas”

 

TÄIENDAMISEL