Üritused, aktsioonid

 • EMSA 25

  Oma 25-sünnipäeva tähistamiseks kavandatud piduliku sündmuse olime kahjuks sunnitud edasi lükkama viirusepuhangust tingitud piirangute tõttu. Oma roll selles otsuses oli ka vajadusel hoida kokku kulusid, et hädavajaliku toeta ei jääks majanduskriisi hammasrataste vahele jäänud liikmed.

  Kuna sotsiaalse distantseerumise nõuded on tänaseks leevenenud, palume liikmetel, kes on vajanud ning kasutanud EMSA tuge ja abi – nii oma õiguste kaitse alast, materiaalset kui lihtsalt sõbralikku õlga, palume teil võtta ühendust meie projektijuhiga evelin.tomson@emsa.ee, et teie personaalsete lugude kaudu võiksime nähtavaks ja arusaadavaks teha ametiühingu töö sisu uuele põlvkonnale töötajatele. Selline lugu oleks Teie kingitus EMSA-le!

   

   

 • Korrektsed tööajatabelid ja ületunnitöö tasustamine

  Laevapereliikmete tööajagraafikute korrektne täitmine – selline, mis kajastab tegelikult töötatud aega – on oluline eeldus saamaks oma töö eest seaduse ja kollektiivlepinguga ettenähtud ulatuses töötasu, sealhulgas ületunnitöö tasu.

  Üldjuhul 5 päeva enne töövahetuse algust peavad laevapereliikmed saama kätte oma planeeritud tööajagraafiku. Graafiku muudatustest tuleb töötajat informeerida vähemalt 2 päeva ette.

  Meretööseaduse § 48 alusel võib graafikujärgset puhkeaega ööpäevas jagada ainult kaheks. Kui Sul tööpäeva jooksul võimaldatakse rohkem pause, loetakse need tööaja sisse. Kui tekib vajadus ning nõustud töötama oma puhkeajal (ületunnid), pea kindlasti ise arvestust graafikuväliste töötundide üle. Juhi kohustus on need parandused teha tööajatabelis, mis antakse Sulle vahetuse lõpus allkirjastamiseks. Kui see tabel ei kajasta Sinu poolt tegelikult töötatud tunde, on Sul õigus keelduda seda allkirjastamast, vaid esitada enda poolt täidetud graafik ja nõuda tegelikult tehtud töötundide kajastamist. Kui juht Sinu arvestusega ei nõustu, küsi tema selgitust, kuid ära lasku vaidlusesse. Tee märkmeid tema argumentide kohta ja informeeri sellest laevapere EMSA usaldusisikut (kui ta on laevas) või EMSA peausaldusisikut.

  Ära lase tasuta tööd endalt välja pressida!

  Meretööseaduse leiad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020006