Üritused, aktsioonid

 • Korrektsed tööajatabelid ja ületunnitöö tasustamine

  Laevapereliikmete tööajagraafikute korrektne täitmine – selline, mis kajastab tegelikult töötatud aega – on oluline eeldus saamaks oma töö eest seaduse ja kollektiivlepinguga ettenähtud ulatuses töötasu, sealhulgas ületunnitöö tasu.

  Üldjuhul 5 päeva enne töövahetuse algust peavad laevapereliikmed saama kätte oma planeeritud tööajagraafiku. Graafiku muudatustest tuleb töötajat informeerida vähemalt 2 päeva ette.

  Meretööseaduse § 48 alusel võib graafikujärgset puhkeaega ööpäevas jagada ainult kaheks. Kui Sul tööpäeva jooksul võimaldatakse rohkem pause, loetakse need tööaja sisse. Kui tekib vajadus ning nõustud töötama oma puhkeajal (ületunnid), pea kindlasti ise arvestust graafikuväliste töötundide üle. Juhi kohustus on need parandused teha tööajatabelis, mis antakse Sulle vahetuse lõpus allkirjastamiseks. Kui see tabel ei kajasta Sinu poolt tegelikult töötatud tunde, on Sul õigus keelduda seda allkirjastamast, vaid esitada enda poolt täidetud graafik ja nõuda tegelikult tehtud töötundide kajastamist. Kui juht Sinu arvestusega ei nõustu, küsi tema selgitust, kuid ära lasku vaidlusesse. Tee märkmeid tema argumentide kohta ja informeeri sellest laevapere EMSA usaldusisikut (kui ta on laevas) või EMSA peausaldusisikut.

  Ära lase tasuta tööd endalt välja pressida!

  Meretööseaduse leiad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020006