Sekretariaat

Sündinud 24.01.1964 Tallinnas

Vabaabielus, 6 lapse isa

Juurtelt ja maailmatunnetuselt kõinlane ( loe Saaremaa Teataja 1933, 4.mai, lk.2 ja 3

Lõpetanud 1982.a.Tallinna 3.KK bioloogia eriklassi ja 1988.a. Leningradi /tänase St.Peterburi/admiral S.O.Makarovi nimelise Riikliku Mereakadeemia laevajuhtimise eriala. Piiramatu tonnaažiga laeva kapteni diplom 1998.a.

AS Eesti Merelaevandus – 10 aastat tööd tüürimehe erinevatel ametikohtadel , s.h. neli viimast aastat vanemtüürimehena, ilma lootsita sõidu ja kapteni asendusõigusega Stockholmi skäärides Estline AS-s.

1995 – 2004 EMSA asutajaliige ja juhatuse esimees
2004 – 2008 volikogu esimees
2008 EMSA streigijuht
2008 – 2011 juhatuse aseesimees
2011 EMSA esimees

1998-1999 Eesti Mereakadeemia arendusprorektor
2000-2006 Eesti Mereakadeemia rektori kt.
2007-2008 EV haridus-ja teadusministri merehariduse nõunik .

Autasustatud Eesti Kaitseväe hõbedase teeneteristiga
EV haridusministri tunnustus südamega tehtud töö eest Eesti merehariduse edendamisel

Eesti merendusnõukoja liige alates 2009
Tallinna Linnavalitsuse merekomisjoni liige alates 2004
Euroopa Transpordi Ametiühingute Föderatsiooni juhatuse liige

Sündinud 24. juunil 1966

 

Abielus, 4 lapse isa

Oma meremehe ja merega seotud elu alustasin 1990.aastal peale Tallinna Riikliku Merekooli lõpetamist. Algul tüürimehena kaubalaevadel, seejärel reisilaevadel, ning alates aastast 2001 olen olnud ametis ITF-i inspektorina.

Minu põhilisteks tööülesanneteks on:
• ITF-i mugavuslipu vastase kampaania vedamine Eestis
• mugavuslipu all sõitvate laevade inspekteerimine Eesti sadamates
• kollektiivlepingute sõlmimine mugavuslippu kandvatele laevadele
• meremeeste töö- ja olmetingimuste kontroll mugavuslipulaevadel
• vajadusel valesti makstud töötasude või hoopiski maksmata palkade arvestamine ning väljanõudmine.

EMSA asutajaliige ja 2011-2021 EMSA aseesimees

Sündinud 27.aprillil 1967
Abielus, tütre isa

Minu isa oli pootsman ja ema laevakokk, nende kaudu olen merega seotud olnud lapsepõlvest peale. Lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli 1991 Vene filoloogina, aga 1996 läksin tööle sadamasse.

1998 – 2007 töötasin AS HTG Invest stividorina Tallinna Vanasadamas
2004 – 2007 HTG Invest töötajate usaldusisik
2004 aastast EMSA juhatuse liige

Peale stividori ametikohtade koondamist 2007.aastal, töötan põhikohaga EMSA sadamatöötajate koordinaatorina

Alates 2010 olen ka ITF-i mugavussadama (Port of Convenience POC) koordinaator Baltikumis

Minu põhilisteks tööülesanneteks on Eesti sadamatöötajate organiseerimine, informatsiooni vahendamine, sadamate usaldusisikute ning aktivistide koolitus, kollektiivlepingute läbirääkimistel osalemine ja sadamatöötajate nõustamine.

Sündinud 23. detsembril 1981.
Keskhariduse omandasin Keilas. 2009., 2011. Ja 2017. aastal läbisin edukalt Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna kaugkoolitusprogrammi raames kolm 6-kuulist raamatupidamise baasõpet. EMSA sekretärina alustasin 2006. aasta juulis – siis täitus minu lapsepõlveunistus: saada sekretäriks.

EMSA-s on minu põhilisteks tööülesanneteks

• liikmemaksude arvestamine ja kontroll,
• liikmeskonna andmebaasi haldamine,
• infovahetus liikmetega
• raamatupidamine
• dokumentide haldus
• juhatuse ja volikogu koosolekute ning muude ürituste korraldamisel abistamine

Üles kasvasin Harku vallas, Kumna külas. Elan seal tänagi. Olen üles kasvatanud vahva tütre, tema on nüüd täiskasvanu ja kõnnib ema jälgedes – on ametiühingu liige ning kutsunud  EMSA-sse mitu uut liiget. Meie kodu teevad omaltpoolt rõõmsamaks kaks kassitüdrukut ja pere pesamunana ka kutsikas. Minu sügavalt armastatud hobiks on alati olnud tantsimine. Jumaldan igast aastakäigust USA autosid ja käin igal suvel Ameerika autode suurüritusel Haapsalus. Iseloomult olen rõõmsameelne ja sõbralik. Mind motiveeriv mõttetera – ” Unista ja usu oma unistustesse. Lihtsalt naudi elu ja naera lapsemeelselt! Elu teeb omad korrektruurid nagunii.”

 

AS Eesti Loots usaldusisik