Juhatus

Jüri Lember

Esimees

Jaanus Kuiv

ITF-i inspektor

Andres Verro

Aleksander Palomets

TS Laevad usaldusisik

Mai Rebane

Anne-Ly Tischler

Aleksander Meier

Raul Kleinson

AS Eesti Loots usaldusisik

Kaimar Vapper

Peausaldusisik HT Laevateenindus