Asutused

Töötajate huvide esindamine

Vabariigi Valitsus, ministeeriumid ja ametid

Nõuame valitsusasutustelt poliitiliste otsuste elluviimisel konsulteerimist neist otsustest mõjutatud inimeste huve esindavate organisatsioonidega, sealhulgas ametiühingutega.

EMSA esindajad on kaasatud Ametiühingu Keskliidu töösse kõigi Eesti töötajate huvisid puudutavatel teemadel nagu tööseadusandlus, ravikindlustus ja pensionid, usaldusisikute õiguste kaitse.

EMSA esimees ja peasekretär on kaasatud merenduspoliitika arengukavade väljatöötamisse, et meremeeste huvid oleksid neist lähtuvates tegevustes arvesse võetud.