EMSA pressiteade 16.01.2023

PRESSITEADE

 

 

16.01.2023 hoiatusstreigist AS Tallink Grupp laevadel ja tööandjate ebaeetilisest käitumisest

 

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) soovib avalikkusele teada anda, et pärast kollektiivlepingu ülesütlemist ja hoiatusstreigi välja kuulutamist 12.01.2023 ja vastavate teatiste väljasaatmist, on Eesti üks suuremaid ettevõtjaid, börsil noteeritud AS Tallink Grupp, käitunud EMSA hinnangul ebaeetiliselt, jättes arvestamata Eesti Vabariigis kehtiva õiguse.

Reedel, 13.01.2023, edastasid meie EMSA liikmete tööandjad AS Tallink Grupp, OÜ HT Laevateenindus ja OÜ Hansaliin ettevõtete siseste infokanalite kaudu oma töötajaskonnale eksitava ja seetõttu ebaeetilise, töötajatele antud olukorras hirmutavas toonis segadust tekitava kirja. Kirjutades töörahu pidamise kohustusest, mis tegelikult on nüüd juba lõppenud. Kirjas väideti, et EMSA poolt 16.jaanuariks välja kuulutatud hoiatusstreik on ebaseaduslik. Tööandja väidab kirjas, et selles hoiatusstreigis osalevad töötajad rikuvad oma töökohustusi ning hoiatab töötajaid, et tööandjad fikseerivad hoiatusstreigi toimumise ajal selles osalevad ja tööandjale kahju tekitavad isikud. Samuti väidetakse, et töölepingu rikkumisega võib kaasneda tööandjale tekkiva kahju hüvitamise kohustus ning lisatakse, et tööandja võib töölepingut rikkunud töötajaid hoiatada, misjärel võib nende töötajate mis tahes edasine töölepingu rikkumine tuua kaasa nende töölepingu lõpetamise ilma ette teatamiseta.

EMSA esimees Jüri Lember: „Taoline börsil noteeritud ettevõtja käitumine on vist võimalik ainult Eestis, kus lokkab kollektiivsete töösuhete alane teadmatus ja tööandjate arrogantsus. Tallinki, meie senise kollektiivlepingu järgse koostööpartneri, käitumine on pretsedenditu. Eelmisel reedel töötajatele eksitavalt kirjutatu tundub olevat ettevõtte tippjuhtkonna ebapiisavate tööõigusalaste teadmiste tulemus. See on omaenda väärtusliku töötajaskonna õiguste ebaseaduslik piiramine, hirmutamine ning eksitamine.

Avalikkuse kõrgendatud tähelepanu tõttu peaks ühele suurele ja rahvusvahelisele börsiettevõttele olema lubamatu oma töötajate alusetu hirmutamine ja ahistamine. Julgen siinkohal kinnitada, et Eestis ametlikult registreeritud ja üle 2500 liikmega ametiühingu avaldus ja teavitused hoiatusstreigis osalemise lubatuse osas on kõigile hõlmatud töötajatele seaduslikud. Väga loodan, et läbi avaliku arvamuse saame nii seekord kui ka tulevikus üheskoos ära hoida töötajaskonda hirmutavad, eksitavad ja ebaeetilised avaldused.

Siinkohal kinnitan, et mina EMSA juhina usun jätkuvalt sotsiaalsesse õiglusesse, Eesti Vabariigi õiguskorda ja seaduslikus hoiatusstreigis osalejate puutumatusesse.  Hoiatusstreigi kuulutab Eestis ebaseaduslikuks ikka ainult kohus, mitte aga tööandjate anonüümne kiri, mille kontaktiks ja lähetajaks on AS Tallink Grupi personali- ja kliendikogemuse noor juht.

Käesolevaga soovin edastada ka sõnumi, et sõltumata tööandjate tõstatatud vaidlusest hoiatusstreigi seaduslikkuse üle, lahendab kõik sellekohased küsimused töötajaid esindav organisatsioon. Kehtivast õiguskorrast tulenevalt ei vastuta hoiatusstreigis osalevad töötajad mitte mingilgi moel hoiatusstreigi toimumise tõttu tekkida võiva kahju või muude kõrvalekallete eest. Hoiatusstreigis osalejal on vaid üks kohustus – hoiatusstreigi ajal mitte teha tööd ja alluda streigijuhi korraldustele. Ülejäänu eest vastutab EMSA.“

EMSA peab tähelepanuväärseks, et samas kui tööandjad on saatnud töötajatele eksitava ja hirmutava kirja, ei ole tööandjad vastanud nädalapäevad varem tööandjatele saadetud EMSA 06.01.2023 hoiatuskirjale, milles hoiatati ka töörahu katkemise võimalikkuse eest, ega ka hoiatusstreigi kohta 12.01.2023 saadetud teatisele. „Leian, et iga mõistlik tööandja, kui ta soovib oma töötajatega töörahu, vaevuks oma koostööpartnerist töötajate esindusorganisatsiooniga kontakteeruma ja leidma enne hoiatusstreiki mingi, osapooli rahuldav lahendus,“ lisas Lember.

 

 

Täiendav info : tel.5012507

Jüri Lember, EMSA esimees