Muutuvtunnilepe annab tööandjale võimaluse töötajat survestada

EMSA: muutuvtunnilepe annab tööandjale võimaluse töötajat survestada

TALLINN, 25. oktoober, BNS Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) koos oma liimeskonnaga ei toeta riigikogus menetluses olevat töölepingu seaduse muudatust niinimetatud muutuvtunni kokkuleppe näol, kuna see annab ametiühingu sõnul tööandjale võimaluse töötajat survestada.

EMSA hinnangul loob kõnesolev seadus, mille riigikogu õiguskomisjon esmaspäeval heaks kiitis, pretsedendi, milles 1,2 kordse riikliku alampalga juures osaajaga töötades on tööandjal võimalus töötajat survestada tervelt 10 protsendi tööaja ja vastavalt töötasu ulatuses, tööd andes või mitte andes ja makstes pelgalt ühekordset tasu.

“Meie igapäevast töösuhete praktikat ja töö eest makstava tasu määra arvestades on meil vara kõikvõimalike muutuvtundide ja paindlike töösuhetega edasi minekuks,” märkis EMSA esimees Jüri Lember pressiteates.

Kuigi töö vastu võtmine või mitte on töötajale vabatahtlik ja nõuab kirjalikku nõusolekut, on EMSA sõnul see võimalik ka hetkel kehtiva regulatsiooni juures. Sealjuures tuleb täna sellistel puhkudel maksta töötajale 1,5 kordselt ehk ületunnitöö tasuna.

Sisuliselt seadustatakse ametiühingu sõnul sellega tööturul võimalus 10 protsendi ulatuses tööajast ületunnitöö eest 1,5 kordset tasu mitte maksta ning seda toimetuleku koha pealt kõige haavatavama tööjõu osas. Tõsiseid probleeme tekitab see EMSA hinnangul esmalt maakohtades, kus töökohti napib ja tööandjal tekib nüüd reaalne võimalus töötajat survestada.

Meremeeste ametiühing leiab, et tööjõuturu tegelikku arengutaset arvestades ei ole see adekvaatne lähenemine. Nende hinnangul võiks taolist paindlikkust rakendada vaid töötasu kõrgemal tasemel ehk 1500 euro peal.

Tallinna toimetus, +372 533 38403, majandus@bns.ee

Baltic News Service