Kas riskianalüüsi võib üles laadida ka jaanuaris, sest oleme seda hetkel uuendamas?

Lugeja küsib: Uuendame parajasti oma ettevõtte riskianalüüsi, uus riskianalüüs valmib järgmise aasta jaanuaris. Kuna riskianalüüsi esitamise tähtaeg oli septembris, siis soovime Tööinspektsioonilt kinnitust, et võime esitada riskianalüüsi peale selle valmimist.

Avaldatud: 21.10.2021

https://tooelu.ee/et/uudised/288/kas-riskianaluusi-voib-ules-laadida-ka-jaanuaris-sest-oleme-seda-hetkel-uuendamas

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Paraku ei ole Tööinspektsioonil võimalik sõlmida kokkuleppeid tähtaja muutmiseks, sest see oleks vastuolus kehtiva seadusega. Selgitame, et 1.märtsist 2021 on tööandjatel võimalik enda töökeskkonna riskianalüüsi Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda üles laadida. Riskianalüüs pidi olema üles laetud või iseteeninduskeskkonnas koostatud hiljemalt 01.09.2021, seega oli riskianalüüsi esitamiseks aega kuus kuud. Riskianalüüsi peavad esitama kõik tööandjad, kellel on vähemalt üks töölepinguga töötaja. Ainsa erandina ei pea riskianalüüsi esitama julgeolekuasutused.

Samal ajal, kui tekkis võimalus riskianalüüsi Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda üles laadimiseks, avati samas keskkonnas töövahend töökeskkonna riskide hindamiseks. Riskide hindamise töövahendi loomise eesmärgiks on suurendada ettevõtete teadlikkust töökeskkonna ja sellega seotud ohtude kohta ning aidata töökeskkonna riskianalüüsi läbi viia. Tööandjale kuvatakse süsteemis tema ettevõtte tegevusalale asjakohased ohud ja antakse ka tüüpilised abinõud nende ohtude maandamiseks. Peamiseks sihtrühmaks on väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Riskianalüüsi töövahendi abil saab juhatuse liige, tööandja poolt määratud töökeskkonnaspetsialist või muu volitatud isik kaardistada töökeskkonnas esinevad ohud ning koostada vastavalt tulemustele tegevuskava esinevate ohtudega tegelemiseks – nende ennetamiseks, vältimiseks või mõju vähendamiseks.

Tööandjal on riskianalüüsi esitamise kohustuse täitmiseks kaks võimalust – laadida üles olemasolev riskianalüüs (koos tegevuskavaga) või koostada riskianalüüs iseteeninduskeskkonnas. Kui tööandja on mingil põhjusel jäänud kohustuse täitmisega hiljaks, siis soovitame selle täita esimesel võimalusel. Laadige üles praegu kehtiv riskianalüüs ning peale riskianalüüsi täiendamist uus versioon. Paljudel juhtudel on riskianalüüsi esitamata jätmise põhjuseks see, et riskianalüüsi parasjagu muudetakse. Kuna riskianalüüs on selline dokument, mis peab muutuma koos töö ja töökeskkonnaga, siis tuleb tulevikus nagunii riskianalüüsi uuendada ja see uuesti  üles laadida.

Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärk on selgitada välja ettevõtte töökeskkonnas esineda võivad ohutegurid ning hinnata riske töötaja tervisele ja ohutusele. Kohustus töökeskkonna riskianalüüs läbi viia kehtib aastast 1999.