PRESSITEADE

Riigiametite omavoli võõramaalaste piiranguteta töötamise osas Eesti lipu all seilavatel laevadel sai õiguskantsleri karmi hinnangu

Üle pika aja on Eesti meremeeskonnal põhjust rõõmustada. Nii nagu teiste eestimaalaste töökohad maismaal, on ka meremeeste töökohad Eesti lipu all seilavatel laevadel merel ikkagi riigi kaitse all. Laevale tööle pääsuks kehtivad võõramaalasele täpselt samad reeglid, mis ka maismaal töötajatele.

Täna, 9.juulil, laekus Eesti Meremeeste Sõltumatule Ametiühingule õiguskantsler Ülle Madise vastus, milles kinnitatakse, et riigiametid rikuvad seadust, kui ei nõua Eesti lipu all sõitvatel laevadel töötavatelt kolmandatest riikidest pärit meremeestelt Eesti elamisluba ega viisat ning lühiajalise töötamise registreerimise nõude järgimist.

EMSA esimees Jüri Lember : „ See on pretsedenditu lugu, mis on kestnud ligi kaks aastat. Me pöördusime mitme kirjaga küll eelmise siseminister Mart Helme poole, küll Veeteede Ametisse ja ka e-kirjadega otse mitmete tippametnike poole. Igalt poolt vastati, et kõik on seaduslik  ja Eesti meremeeskonna töökohad on seaduslikult vabalt ja piiranguteta täidetavad võõrtööjõuga kolmandatest riikidest.

Meie väitsime vastupidist, et kehtiv õiguskord seda ei luba. Avalikult juleti ajakirjanduses kinnitada, et mingi tabamatu rahvusvaheline mereõiguse konventsioon, millega Eesti on ühinenud, nõudvat kolmandate riikide meremeeste vaba ja piiranguteta tööle pääsu Eesti laevade töökohtadele. Meile oli teada, et sellel konventsioonil pole mitte midagi pistmist meremeeste töökohtadega, kui pidime selle kinnituseks tellima Eesti mereõiguse tunnustatud  eksperdi Heiki Lindpere ametliku arvamuse.

Tänaseks on see epopöa tänu õiguskantsleri institutsioonile leidnud lahenduse ja loodetavasti kehtivatest seadustest lugu pidamine PPA-s ja Transpordiametis taaskord jalule seatud. Mind EMSA esimehena huvitab, kas keegi  ka selle eest vastutab, et vahepealselt kaotasid mitmed  meie kaasmaalased oma töökohad ukrainlastele ja olid pideva tööandja surve all ähvardusega, et kui te pole selle ja teisega nõus, siis vahetame teid kõiki odavama tööjõu vastu välja. Ühe ametniku kirjatüki kaudu reklaamiti Eestit riigina, mille laevadel võib meremehele maksta riigis kehtestatud miinimumpalka. Asjatundjatele andis selline avaldus alust arvata, et Eestis haigutab riigi ja tegeliku ettevõtluskeskkonna vahel ikka korralik kuristik. “

Õiguskantsler palus eraldi kirjaga Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti peadirektoril viia halduspraktika kooskõlla seadusega. Samuti palus ta viia seadusega kooskõlla ametite veebilehel avaldatud teabe, mis puudutab kolmandatest riikidest pärit meremeeste töötamise õiguslikke aluseid Eesti lipu all sõitvatel laevadel.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing ühendab üle  2900 merendusvalkkonnas ja peamiselt laevadel töötavat inimest.

Täiendav info:   Jüri Lember

EMSA esimees, tel.5012507