Meremeeste päev – 25 juuni


Igal aastal 25.juunil tähistab Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) rahvusvahelist meremehe päeva. Organisatsiooni kuulub koos Eestiga 174 liikmesriiki, see tegutseb ÜRO juures eraldiseisva agentuurina ning ühendab ülemaailmselt kogu merenduskogukonda.

2021.aasta meremehe päeva moto on – Väärikas tulevik meremeestele.

90% maailma kaubavahetusest ja 60% Eesti omast toimub meritsi.

Covid-19 pandeemia alguses sattusid meremehed kohe eesliinile – neist sõltus suuresti kõigi kriitiliste  kaupade ja meditsiinivahendite kättesaadavus igas maailma nurgas. Pandeemia muutis märkimisväärselt raskemaks ja keerulisemaks enamuse meremeeste tavapärase töökorralduse. Haiguspuhangutega seotud piirangud riigipiiridel ja sadamates kaotasid võimaluse õigeaegseks puhkuseks ja meeskondade vahetuseks.  Paljud meremehed olid sunnitud töötama järjest terve aasta, osad isegi kuni 1,5 aastat. 300 tuhat meremeest töötasid üle kokkulepitud töövahetuse aja.

2020.aastal oli IMO eesmärgiks saavutada meremeeste tunnustamine eesliinitöötajatena ning mereriikide valitsuste poolt vastavate eritingimuste loomine piiriületustel, maale pääsul ja vaktsineerimisel. Eesti Vabariik ei teinud takistusi meremeeste vabale liikumisele üle riigipiiri. Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) inspektor Eestis aitas kaasa kümnete meremeeste repatrieerimisele Eestist koju – Indiasse, Filipiinidele ja Ukrainasse.

Tänavuse meremeeste päeva tähistamisega jätkame valitsuste poolt meremeeste toetamise vajadusele tähelepanu juhtimist ning kutsume üles kindlustama meremeestele õiglast tulevikku. Koos rahvusvahelise kogukonnaga juhime tähelepanu asjadele , mis on meremeestele olulised ka pärast pandeemia seljatamist – meremeeste õiglane kohtlemine, vähemalt ILO merenduskonventsiooni nõuetele vastavad või paremad töö- ja puhketingimused, sotsiaalsed garantiid, väljaõpe ja koolitus, ohutud töökohad ja töötervishoiunõuded.

Meremehe elukutse on üks raskemaid. Jäädes truuks raskele ja riskantsele tööle merel, loobutakse suurest osast pereelust ja parimate eluaastate võimalustest. Osakem seda  vääriliselt hinnata!

Vaata IMO peasekretär Kitack Lim’i pöördumist https://youtu.be/gdhJeK19XTo

Meremeestel on IMO sotsiaalmeedia kaudu võimalus osaleda küsitlustel ja rääkida kaasa neile olulistel teemadel

https://www.facebook.com/IMOHQ

https://twitter.com/IMOHQ

https://www.instagram.com/imo_hq

https://www.linkedin.com/company/international-maritime-organization/

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing tegutseb 1995.aastast ning ühendab ligi 3000 meremeest ja merendusklastri töötajaid.

LISAINFO:

Jüri Lember
EMSA esimees
tel 5012507
jlem@online.ee