Ravimiamet: päästetöötaja surmas ei saa vaktsiini mõju välistada

Ravimiamet hindas 31-aastasel vaktsiini saanud päästetöötajal tekkinud raske terviserikke võimalikku seost AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga ja leidis, et põhjuslik seos ei ole kindel, aga terviserikke seost vaktsiini manustamisega ei saa välistada.

Loe lähemalt