Läbirääkimised Tallinkiga massikoondamiste tingimuste üle

Täna, 8.septembril toimus teine kokkusaamine AS Tallink Grupi ettevõtete poolt EMSA-le esitatud koondamisteate osas.
TLG Hotellid töötajate koondamise meile tehtud teatise ulatuses oleme me sisuliselt heaks kiitnud ja arutelu toimus pigem tööle jäävate töötajate igakuise minimaalse, tööandja poolt garanteeritud sissetuleku osas, sest nagu selgus, kõiki 225 töötajat esialgu ei koondata. Järgmine kokkusaamine toimub reedel ja selleks ootame tööandja konstruktiivset ettepanekut. Täna pakutud variant 110 garanteeritud töötunni osas ei anna paljudel töökohtadel välja isegi mitte üleriigilist, 584 eurost miinimumpalka.
Hansaliinide ja Laevateeninduse osas käisime läbi laevade ning laevaliinide temaatika, mis otseselt mõjutab koondatavate ametikohtade arvu kokkulepet. EMSA ja tööandja arvutused ning seisukohad on veidi erinevad, eriti võttes arvesse, et lisaks 0,8 koormuse ( üldjuhul 8,4 tunnise tööpäeva) rakendamisele kavandab HT Laevateenindus koondada veel ka 150 töökohta.
Liinidirektorite poolt täpsustatud koondatavate arvu ning üleüldise ühtse seisukoha võtmiseks lähtuvalt kollektiivlepingus kokku lepitud iga kõnealuse laeva miinimummehituse numbritest kohtume tööandjaga uuesti neljapäeval, 10.septembril algusega 9.30.
Jüri Lember
EMSA esimees ja läbirääkimisdelegatsiooni juht