Töötukassa maksis 256,5 miljonit eurot palgatoetust

Pühapäeva seisuga on töötukassa töötasu hüvitist maksnud 17 560 asutuse 137 677 töötajale kogusummas 256,5 miljonit eurot.

Loe lähemalt