Eesti lipp mugavuslipu kursil

Tulenevalt täna jõustuvast laevanduse seadusmuudatuste paketist võib Eesti riigilippu kaubalaevade ahtris lugeda üsna pea mugavuslipuks. Viimane määratlus on tingitud vastavatest rahvusvahelistest kriteeriumitest, millest olulisimad on võõrtööjõu piiranguteta juurdepääs töökohtadele ja välismaiste ettevõtjate piiranguteta võimalus registreerida oma alused vastava riigi registris. Mugavuslipule on iseloomulik ka madal sotsiaalsete garantiide tase ja peaaegu olematu igapäevane side lipuriigiga.

https://itfseafarers.org/en/news/their-story-hunger-striking-seafarers-tilbury-trying-get-home

Olulisel määral halvenevad kõnesoleva laevanduspaketi tulemusena laevapere liikmetele ehk meremeestele Eesti Vabariigi poolselt senini tagatud sotsiaalsed garantiid.  Kõik meremehed, kes asuvad tööle kõnesolevale erimaksurežiimile allutatud laeval, kaotavad senini kehtinud automaatse kindlustatuse Haigekassas ja pensioni hakatakse arvestama ainult 750 eurolt kuus. Viimane võib tähendada, et pensioniõigusliku staaži ehk üldse pensioni saamiseks kokku peab kõnesoleval töökohal töötama mitte vähem kui 25 aastat, sõltuvalt mitmes kuus aastast meremehel on tööleping ja kui kiiresti tõuseb keskmine palk vabariigis.

EMSA esimees Jüri Lember: „Eriti häirib majandusministeeriumi avalikkust eksitav sõnum, et meie meremeestele luuakse täiendavad võimalused tööle asumiseks Eesti lipu all ja tekib juurdepääs Eesti sotsiaalkindlustusele. Selline olukorra kirjeldus on tegelikkuse moonutamine. Tegelikkuses kaob kõnesolevatel töökohtadel suur osa  tänasel päeval Eesti laevadel töötajatele ette nähtud sotsiaalsetest garantiidest ning tööandjate kohustus nende eest maksta. Kõnesolevate kaubalaevade töötajad seatakse oluliselt halvemasse olukorda kui kõik ülejäänud töötajad Eestis. Tulumaksust vabastamine ei korva kaotatavaid sotsiaalseid hüvesid. Oht Eesti lipu kui rahvuslipu heale mainele on reaalne, kuid kahjuks ei ole vastavad meiepoolsed selgitused poliitika kujundajatele kohale jõudnud.“

Ultraliberaalse riigipoolse suhtumise tõttu meie meremeeste töökohtadesse on juba käesolevast kevadest Eesti lipu all kaks 42 aasta vanust kaubalaeva, ml Darina ja ml Agot, millel olid tööl peamiselt Ukraina ja Vene Föderatsiooni meremehed. Ainuüksi 42 aastane laev on tavamõistes väga vana alus ja seeläbi tavapäraselt täiendavate ohtude allikas merel.  Meremeeste tööandjana on registreeritud Küprosel asuv ettevõte. Meie käsutuses olevate tõendite alusel oli madruse töölepingu järgne töötasu 630 eurot. Tänaseks seisavad mõlemad laevad ühe vahimehe valve all  Paljassaare sadamas. Riigikogu majanduskomisjon reklaamis neid aluseid oma 19.mai pressiteates kui eesti kaubalaevade paketi edulugu. Loodame, et selline ei ole kogu meie kaubalaevastiku lähiaegade tulevik.

Mugavuslipust saab lähemalt lugeda https://emsa.ee/tegevused/itf-i-mugavuslipu-kampaania/ samuti https://itfseafarers.org/en/focs

Jüri Lember
EMSA esimees