Tööandja küsib: mida tuleb arvestada tähtajaliste lepingute ülesütlemisel?

Tööinspektsioon tuletas meelde, et kui tähtajalise töölepinguga töötaja ennetähtaegselt ja ilma mõlemapoolse kokkuleppeta koondatakse, tuleb talle hüvitist maksta kogu alles jäänud perioodi eest, mil töötaja töötama pidi.

Loe lähemalt