Merendussektori toetamiseks tuleb riigiabi luba küsida

Selleks, et riik saaks merendussektorile osutada lisaeelarves ette nähtud toetusi, tuleb selleks esmalt riigiabi luba. See oleks lisaks 1,75 miljardi euro suurusel üldisele riigiabi loale, mille Eesti on juba Euroopa Komisjonilt saanud.

Loe lähemalt