Töötukassa: eriolukorra ajal on lisandud üle 3300 töötu

Pühapäevase seisuga oli töötukassas töötuna arvel 40 125 inimest.

Loe lähemalt