EMSA pressiteade: kasutame lisapuhkust, püüame vältida koondamisi

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) on pidanud eelnenud kahel päeval tõsiseid konsultatsioone reisiparvlaevadega seotud tööandjatega, et vältida töökohtade koondamist seoses laevade kai äärde seisma jäämisega ja töömahu olulise vähenemisega.

Tänase seisuga on kooskõlastatud põhiseisukohad ja antud soovitused laevaperede liikmetele nii Tallinki Grupi kui Viking Line poolt opereeritavatel alustel. Antud kooskõlastused puudutavad järgneva 3 kuu jooksul orienteeruvalt 2500 laevaperedes vahetustega töötajat.
Skeem, kuidas välistada äärmuslikke majandusraskusi ja nendest tingitud töötajate koondamist, on mõlemas ettevõttes sarnane – esmalt soovitame koos tööandjaga, kokkuleppel töötajaga, võtta välja korralised puhkused 7 kuni 14 päeva ulatuses.
Teiseks nõustusime TLS §37 alusel tööandja ettepanekuga hädavajadusel vähendada alates märtsi lõpust töötasu kuni kolmeks kuuks nagu seadus võimaldab. Loomulikult tähendab see ka vastavalt töötajapoolset, proportsionaalselt väiksemat töötamist.

EMSA esimees Jüri Lember :“ Tööandja ja ametiühingu poolselt oli läbirääkimise eesmärgiks olla varakult valmis halvimaks ehk ettevõtete likviidsuskriisiks ja vältida inimeste töötuks jäämist. Hetkel on teadmata kui kauaks laevad kai äärde jäävad. Siinkohal sooviksin aga rõhutada, et töötajate toimetuleku tagamiseks on kindlasti vajalikud ka riigipoolsed meetmed. Pooldame Taani Kuningriigi valitsuse poolt rakendatuga sarnast meedet, et tõsiste majandusraskustega sektorites tasub riik kolme kuu jooksul 75% töötaja palgast (Taanis 3418 eurot kuus töötaja kohta) ja tööandja kanda jääb 25%. Tööandja, kelle töötajad vastavat toetust saavad, ei tohi sellel ajal töötajaid koondada ja kõik toetatavad töötajad peavad sellel perioodil võtma 5 päeva puhkust“.