Töötushüvitist võivad hakata saama ka vabatahtlikult töölt lahkujad

Sotsiaalministeerium kavandab eelnõu, mille järgi hakkaks töötuskindlustushüvitist saama ka need inimesed, kes vabatahtlikult töölt lahkuvad. Samas pole selge, kui suurt hüvitist nad saama hakkavad. Kui vabatahtlikult lahkujatele makstaks sama suurt hüvitist kui koondatutele, läheks see maksma aastas sada miljonit eurot, seega rakendub kindlustus eeldatavalt vaid osaliselt.

Loe lähemalt