Haridusleppe läbirääkimistel tõusis teemaks õpetajate tööaja pikkus

Nädala alguses toimunud haridusleppe läbirääkimistel õpetajate töö- ja palgakorralduse ning koormuse arvestuse üle kõlas ka mõte suurendada õpetajate üldtööaega praeguselt 35 tunnilt nädalas 40 tunnile. Haridustöötajate sõnul võib ettepaneku üle arutleda, aga praegu on raske mõista, missugust probleemi töötundide arvu suurendamine lahendaks.

Loe lähemalt