EMSA Pressiteade

Pressiteade                                                                                23.01.2024

 

Tulenevalt asjaolust, et Vabariigi Valitsus ei võta õpetajate poolt esitatavaid nõudeid piisavalt tõsiselt ja poliitikud on juba kümnekonna aasta jooksul andnud pedagoogidele ja avalikkusele katteta lubadusi, siis tuleb ühiskonnal ühismeelselt koonduda ning veenda valitsejaid, et nii jätkata ei saa. Õpetajate streik peab lõppema vettpidava ja soovitavalt pikaajalise kokkuleppega riigi ning haritlasi esindava ametiühingu vahel.

Meie laste kasvatamise ja koolitamisega tegelevate pedagoogide töö on sedavõrd oluline, et selle prioriteetsusest, sealhulgas eelisjärjekorras rahastamisest mööda vaatamine on hoolimatus meie rahvusriigi tuleviku suhtes. Kahjuks ei jõua selle tõsidus piisava teravusega otsustajateni. Selleks tuleb streikida.

Nii eelnenud  iseseisvusaastatel kui ka praegusel hetkel haridusvaldkonda tegemata jäetud hädavajalikud kulutused kumuleeruvad kõikvõimalike probleemidega väga laias valdkondade spektris ja seeläbi ka hoomamatute rahaliste kulutustega lähitulevikus kui mitte piisavas ajahoridsonis lahendamatute ülesannetega. See seab ohtu kogu Eesti riigi kui rahvusriigi tuleviku.

EMSA esimees Jüri Lember : “Selle asemel, et tõsta pedagoogide töötasu tööjõuturul konkurentsivõimelisele tasemele, mis meie hinnangul ei ole 120% Eesti keskmisest, vaid noorte ja elukutse valiku ees inimeste puhul vähemalt kaks Eesti keskmist palka, uputatakse näiteks sadu miljoneid tarbetusse Rail Balticu raudtee joonlauatrassi läbi soode ja rabade. Meil on raudtee olemas ja see kulgeb läbi Eesti haridusmeka Tartu ja viib Riiga juba täna. Teema ei ole mitte raha nappuses, vaid võimes eristada olulist ebaolulisest ehk rahastamise prioriteetide seadmises. Paneme ette lõpetada rumaluste rahastamine ja paigutada lõpuks vabanevad sajad miljonid meie inimkapitali edendamisse, mis on raudselt tasuvaim investeering rahvusriigi jätkusuutlikkuse kontekstis.”

Kogenud riigimees Bismark on tähendanud, et riik, kes ei panusta piisavalt haridusse, on peatselt sunnitud rahastama uute vanglate rajamist. Ja reaalses maailmas veel paljussegi muusse, millised kulutused oleksid välditavad kui meie koolides hariksid ja kasvataksid meie lapsi ainult pühendunud ning selle kutse jaoks sobilikd isiksused nagu Tammsaare õpetaja Maurus.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing toetab õpetajate tänaseid nõudmisi 100% ja kavandab toetusaktsioone kuni toetustreikideni välja.

Kutsume ka teisi Eesti ametiühinguid andma oma liikmeskonnale võimalust osaleda õpetajate toetuseks korraldatavatel toetusstreikidel.

 

Jüri Lember

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu nimel