Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu esimees Jüri Lember haridustöötajate streigist ja meeleavaldusest

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu esimees Jüri Lember haridustöötajate streigist ja meeleavaldusest:

Hästitoimiva ühiskonna ja rahvusriigi üks põhiväärtusi on solidaarsus ehk
üksmeelsus. Solidaaruse olemasolu on ühiskonna küpsuse näitaja. Meie Eesti
ühiskonnas on selle mõistmisega tõsiseid vajakajäämisi.
Ühismeelsuse tähtsuse tunnetamine ja selle nimel tegutsemine on iseseisva
riigi julgeolekugarantii. Selleks on kindlasti oma haridustöötajate, õpetajate
ja kasvatajate töö õiglase väärtustamise eest seismine. See tagab rahvusriigi
jätkussutlikkuse ja viib edasi.
Endisaegade Saksamaa kantsler Bismark on öelnud, et riik, mis ei investeeri
piisavalt oma kodanike haridusse, on sunnitud peatselt investeerima
vanglatesse.
Täna ametiühingu poolt õpetajatele küsitav palgatõus ei ole sisuliselt mitte
palgatõus, vaid eelmiste aastate võlg elukalliduse kasvu katteks. Elukallidus
kasvas aastatel 2021-2023 tervelt 33,2%, õpetajate palga alammäär pelgalt
25%. Vajakajäämine ehk riigi võlg õpetajate ees kolme eelneva aasta eest on
juba iseenesest 8,2% ! Õpetajate 11% algne palga alammäära nõue on pelgalt
soov säilitada reaalpalk 2024 – SEE EI OLE ÜLDSE PALGATÕUSU, VAID
INDEKSEERIMISE NÕUE TULENEVALT ELUKALLIDUSE KASVUST.
Meil kui meremeestel on raske mõista neid õpetajaid, kes ei ole streigiga
ühinenud. Seeläbi ei väärtusta nad piisavalt oma tööd kui ei julge oma töö
eest nõuda õiglast hinda. Nad ei mõista üksmeelsuse ehk solidaarsuse
olulisust. Kahtlen, kas streigimurdjatest õpetajad suudavad kasvatada meie
lastes vaba ja iseseisvat kodanikku, kellel on oma selge maailmavaade ja
veendumused ning kes on alati valmis neid kaitsma nii nagu ka oma
rahvusriiki.
Eesti meremeeskonna esindajate poolt ei ole aksepteeritav, et Eesti
poliitiline eliit juba pikemat aega eirab valimistel antud lubadusi viia meie
haridustöötajate palga alammäär üle Eesti keskmise palga.
Oleme koos Teiega, õpetajad. Soovime koos teiega sellise ignorantse
suhtumise oma rahvusriigi tulevikku ja laste haridusteesse lõpetada.

Jüri Lember