Kolmandatest riikidest töötajate õiguste laiendamine tekitab küsimusi

Euroopa Liit tahab sisse viia ühtse loa süsteemi, mis lubab kolmandast riigist pärit välismaalasel, kes on liikmesriigis töötanud vähemalt kuus kuud, vahetada tööandjat ja viibida liikmesriigis ka töötuna, samuti saada võrdselt teistega töötuskindlustushüvitist. Eesti hinnangul toob see kaasa ülemäärased kulutused sotsiaalsüsteemile.

Loe lähemalt