Eesti keele kasutamisest meremeeste täiendusõppes ja eksamineerimisel

Eelmisel nädalal saatis EMSA esimees Keeleametile välja väärteo kahtlusega teate kuna Eesti Vabariigis meremeeste täiendusõpet läbi viiv Revali Eramerekool ei taga juba pikemat aege Keeleseaduse nõuete täitmist. Teema puudutab koolitusele registreerunud meremeeste teenindamist riigikeeles. Eesti keele kasutamine eramerekooli poolt välja kuulutatud tasulistel kursustel praktiliselt puudub. Õppetöö ja eksamineerimine toimub peamiselt inglise, sageli ja tulenevalt kursuslaste rahvusest ka vene keeles.

Selline eestlaskonna diskrimineerimine ja teenuse mitteosutamine läheb vastuollu nii Keeleseaduse kui ka Põhiseadusega, mis mõlemad sätestavad Eesti Vabariigis koolitusteenuse tarbijatele eestikeelse teenindamise kohustuse.

Kahjuks ka Transpordiameti meremeeste diplomeerimise ja väljaõppe eest vastutav osakond ei võimalda juba pikemat aega laevaohvitseride teadmiste kontrolli eestikeelsete küsimustike ja testide alusel, vaid kasutab selleks ingliskeelset arvutitarkvara.

EMSA esimees Jüri Lember : “ Meie keeleteadlane Mati Hint on kirjutanud, et eesti keel on meie elukindlustus. Kui me ise oma merekeele eest hoolt ei kanna, siis elame ilma kindlustundeta meie endi merenduse tuleviku osas. Eesti keele osksu ja nõudmine ametliku töökeelena Eesti laevadel on see, mis aitab tagada eestlaskonnast meremeestele kindluse töökohtade olemasolu osas eelseisvatel aegadel.”

EMSA