Vald jättis Pakrineemel sundvalduse seadmata, Elering läks kohtusse

Kuivõrd Lääne-Harju vald ei seadnud Eleringi kasuks sundvaldust Pakrineeme Sadama OÜ-le kuuluvale kinnistule, kust jookseb läbi LNG terminali kaid ühendav gaasitoru, läks Elering valla vastu kohtusse. Vald taolist käitumist mõistlikuks ei pea ja soovitab Eleringil sõlmida kasutusõiguse kokkulepe maaomanikuga.

Loe lähemalt