Keeleamet tahab seadusesse täpsemat tähtaega töötaja riigikeele omandamiseks

Keeleamet soovib seadusesse kirja panna konkreetsed tähtajad, mil töötajal tuleb riigikeel nõutaval tasemel selgeks saada. Kehtiva korra järgi peab keeleametnik järelevalvet tehes arvestama nii keeleõppe võimaluste kui ka inimese võimekusega, aga inimeste võimed on väga erinevad, mistõttu mõni saab keele suhu kuue kuu ja teine kuue aastaga.

Loe lähemalt