Otsuse järgi tuleb töötajale vähemalt kord seitsme päeva jooksul tagada järjestikku nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg: 11 tundi pluss 36 või 48 tundi, mis teeb kokku 47 või 59 tundi.

Puhkeaja lisandumisega soovitakse vähendada ületöötamist ning parandada inimeste tervisekaitset. Otsus muudab Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel ning võib mõjutada nende ettevõtete töökorraldust, kus töötatakse graafiku alusel. Esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas töötavate inimeste tööaja arvestust see ei mõjuta.

«Seni on loetud töö- ja puhkeaja nõuded täidetuks, kui töötaja saab kord seitsme päeva jooksul 36 või 48-tunnise iganädalase puhkeaja ilma, et sellele eelneks igapäevane puhkeaeg 11 tundi. Muutunud seisukoht võib mõjutada nende ettevõtete töökorraldust, kus töötatakse graafiku alusel ja kus tänased graafikud võimaldavad küllaltki lühikest tööst vaba aega, näiteks kui graafik näeb ette kuus tööpäeva nädalas,» selgitas sotsiaalministeeriumi töösuhete ja töökeskkonna osakonna nõunik Maria-Helena Rahumets.

«Kui graafikuga töötaja lõpetas tööpäeva reedel kell 20 ja tal algas iganädalane puhkeaeg, siis võis töötaja senise praktika järgi alustada uut tööpäeva pühapäeva hommikul kell 8 ehk 36 tunni möödudes. Edaspidi peab eelnema iganädalasele puhkeajale igapäevane puhkeaeg, seega töötaja saab alustada tööd kõige varem pühapäeval kell 19 ehk 47 tunni möödudes.»

Kehtiva töölepingu seaduse järgi on igapäevane puhkeaeg, mille järgi peab töötajale 24-tunnise ajavahemiku jooksul jääma vähemalt 11 tunni ulatuses järjestikust puhkeaega. See tähendab, et töötaja saab ühes töövahetuses töötada koos ületunnitööga maksimaalselt 13 tundi.

Loe edasi siit