Maria-Helena Rahumets: töölepingu alusetul lõpetamisel peab maksma õiglast hüvitist

Hüvitise eesmärk ei ole olnud töötajale ülesütlemisega tekkinud kahju hüvitamine. Just töötaja kui töösuhte majanduslikult nõrgema poole kaitseks näeb sellises olukorras seadus ette tööandja poolt kompensatsiooni maksmise, Maria-Helena Rahumets vastuses Lauri Talumäe kommentaarile “Eestis kehtestati karistuslik kahjuhüvitis”.

Loe lähemalt