EMSA pressiteade läbirääkimiste katkemisest BRE juhtkonnaga

TS Laevade alustel saab toitu tellida kontaktivabalt

Pressiteade                                                                                      29.03.2023

Käesolevaga teavitame, et Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) üle aasta kestnud läbirääkimised ettevõttega BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS (AS BRE) ei ole andnud tulemusi. Ettevõte on hankemenetluse võitnud lepinguline teenusepakkuja TS Laevade poolt opereeritavatel parvlaevadel saarte ja mandri vahelises laevaliikluses. Tänase seisuga tundub olevat selge, et lahendust ei too ka mitte lepitusmenetlus Riikliku Lepitaja vahendusel.

EMSA esimees Jüri Lember: „ Oleme oma liikmete, AS BRE töötajate huvisid esindades püüdnud sõlmida kollektiivlepingut, milles oleks fikseeritud ka minimaalsed ametikoha põhised palgamäärad, mis vastaksid tööjõuturu olukorrale. Mainitud ettevõtte töötajad liitusid EMSA-ga ja läbirääkimised algasid olukorras, milles mainitud ettevõte  oli juba mõnda aega „unustanud“ oma töötajate kontekstis tõsta töötasusid. Soovisime summaarset palgatõusuks kuni 2023 lõpuni 25%, mis teeb, alates 2020.a. toimumata palgatõusust, aastaseks põhipalkade kasvuks + 6,25%. Läbirääkimiste ajal ja ka toimuva lepitusprotsessi käigus on tööandja käitunud  pahauskselt ja tööandjat esindav vandeadvokaat on pikkade kirjatükkide läbi püüdnud eksitada isegi Riikliku Lepitaja institutsiooni. Võttes arvesse tööandja väiteid keerulisest majandusolukorrast, olime tänaseks käesoleva aasta palgatõusu 8%-s nõudes järgi andnud üle poole ulatuses. Seega viimase paari nädala jooksul oleme püüdnud leida kompromissi Riikliku Lepitaja poolt pakutu ja töötajate huvide vahel, kuid tänase päeva seisuga on selgunud, et tulutult. Viimasena lükkas tööandja tagasi palgatõusu tulevikunägemuse, mis oli otseselt seotud Vabariigi keskmise brutotöötasuga ja esitatud tasakaalustamaks loobumist käesoleva aasta palganõudest 5% ulatuses“.

Läbirääkimiste toimumise ajal on AS BRE tööandjana ühepoolselt püüdnud töötajaid eksitada töölepingu muudatuste esitamisega ja sõlmimisega, millega tõstetakse töötasusid ilma ametiühinguga tegelikult kokkuleppele jõudmata ja ametiühingut teavitamata ehk väiksemas määras kui on olnud töötajate kollektiivsed palganõuded.

Jüri Lember :“ Oleme olnud väga kannatlikud ja püüdnud igati vältida äärmuslikke meetmeid, milleks on streikimine. Olen ka ise väikesaare elanik ja sooviksin saartevahelisel parvlaeval ehk ka igal ülesõidul teenindatud saada, aga nüüd tundub, lähiajal võib parvlaevade toitlustuses esineda tõrkeid, sest teenindajad soovivad EMSA vahendusel kaitsta oma seaduslikke õigusi.“

Täiendav info:  tel. 5012507