EMSA pressiteade seoses valimistega

PRESSITEADE
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) on nördinud, et taaskord ei ole meremeeskonnaga kooskõlastatud kehtinud õiguskorra muudatusi.
Seoses meie poole pöördunud Eesti kodanikust meremehe küsimusega, kuidas on temal võimalik osa võtta Riigikogu hääletusest olles merel ja rahvusvahelistes vetes, selgus, et selline erisus on valimisseadusest ära kaotatud ning 2021.aastal on tühistatud vastavat valimistel osalemist reguleerinud säte.
EMSA esimees Jüri Lember : „ Leiame, et antud juhul on tegemist rahvus- vahelises meresõidus osalevate Eesti valimisõiguslike kodanike diskrimineerimisega kuna neile pole seadustatud erisust Riigikogu valimistel osalemiseks. 2021.aastani kehtinud vastavasisuline säte on valimisseadusest ootamatult ära kadunud. Taas on ununenud, et Eesti on mereriik ja meil on meremehed, kes töötavad üle maailma.“
Viimasel paaril aastal on seaduseelnõud jäetud mitmel korral Eesti suurima meremeeste esindusorganisatsiooniga kooskõlastamata ja see on muutumas seadusandja poolt halvaks tavaks. Meremeeskonda otseselt puudutavate sätete osas muudeti ilma EMSA-ga kooskõlastamata nii välismaalaste seadust kui ka meresõiduohutuse seadust. Tänaseks on selgunud, et muudetud on ka valimisseadust.
2022.aastal pöördus EMSA märgukirjadega nii Riigikogu juhatuse kui ka Vabariigi Presidendi poole, milles tõime välja faktid ja palusime taolist seadusloome praktikat, mis ei ole demokraatlikule riigile kohane, muuta.
EMSA ühendab organisatsioonina üle 2500 meremehe, sadamatöötaja ja laevandusega seotud hotellide töötaja.
Kontakt: Jüri Lember 5012507