Töötajate tahe enda õiguste kaitseks hoiatusstreigis osaleda on vääramatu

👉Kas töötajatel on õigus enda õiguste kaitseks hoiatusstreigis osaleda? 💯JAH‼️ #emsa #streik

👉Kas tööandja võib osalemise eest vallandamisega ähvardada?

⛔️EI❌#tööõigus #tööandja #töötaja

Eile korraldas EMSA kolmel Tallinki laeval hoiatusstreigi kõrgema palgakokkuleppe saavutamiseks, Ametiühingud toetavad töötajate soovi teenida tööväärilist palka.

17.01.2023

https://uus.eakl.ee/tootajate-tahe-enda-oiguste-kaitseks-hoiatusstreigis-osaleda-on-vaaramatu?

Ametiühingute Keskliidu hinnangul ületab Tallinki agressiivne vastuseis oma õiguste eest seisvate töötajate heidutamisel nii õigus- kui tavanorme. Töötajate voli enda õiguste eest seista on sisse kirjutatud kollektiivse töötüli lahendamise seadusesse. Kehtivas õigusaktis on kirjas kolmepäevane etteteatamisaeg ja hoiatusstreigi tunnine kestus – mõlemat on Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) järginud, seega on tegu õiguspärase tegevusega, mille takistamine pole Tallinki pädevuses.

Neljapäeval teatas Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) tunnisest hoiatusstreigist 16. jaanuaril algusega kell 17.30 Tallink Grupi laevadel Star, MyStar ja Baltic Queen. Põhjuseks olid eelmisel aastal takerdunud palgaläbirääkimised EMSA ja tööandja vahel. Viimasel kuul pole toimunud ühtki koosolekut ja lepitusprotsess on jäänud venima. Streigis osalesid vaid reisijaid teenindavate osakondade töötajad, mistõttu oli tagatud laevade õigeaegne sihtpunkti jõudmine.

Tallink Grupi reaktsioon hoiatusstreigi teatele on nördimust tekitav. Üritades jätta muljet ametiühingu ja töötajate ebaseaduslikust tegevusest, on tööandja ähvardanud streigis osalevaid töötajaid vallandamisega.

Otsuse hoiatusstreigi seaduslikkuse osas teeb kohus, mitte tööandja. Seega on Tallinki poolt levitatav väärteave sügavalt taunitav. Nii nagu ametiühing ei või takistada hoiatusstreigiga mitteliitunute töötamist, pole tööandjal õigust takistada hoiatusstreigis osalejate meeleavaldust piisava palgatõusu taotlemiseks.

Ametiühingute Keskliidu juht Jaan-Hendrik Toomel on tööandja käitumisest üllatunud. „21. sajandil, vedades ettevõtlust tunnustatud õigusriigis, pole kohane mustata töötajaid ja nende esindusorganisatsiooni,“ sõnas Toomel, kes soovitab tööandjal näha ametiühingus pigem partnerit ja suhtuda töötajate soovidesse austusega.