EMSA pressiteade 13.01.2023

PRESSITEADE
13.01.2023
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) edastas eile AS-ile Tallink Grupp
ja selle tütarettevõtetele OÜ-le Hansaliin ja OÜ-le HT Laevateenindus (edaspidi
tööandjad ühiselt nimetatud TALLINK) teate hoiatusstreigi korraldamisest
esmaspäeval 16.01.2023.
EMSA volikogu esimees Ülar Pärn, OÜ Hansaliin peausaldusisik: „Kavas on
korraldada kolmel laeval tunniajane hoiatusstreik tööseisakuga avaldamaks survet
palgaläbirääkimiste käigule. Soovime väljendada tööandjale, et tööandja
ühepoolselt kohaldatud pisku palgatõus 7-10% näol kaheaastase perioodi jooksul ei
ole arvestades elukalliduse tõusu ja sellest tingitud reaalpalga langust meile,
töötajatele laevades, vastuvõetav ja toetame seda arvestava ametiühingu nõudmisi
palgaläbirääkimistel. Tekkinud on töötajatele talumatu olukord, kus
palgaläbirääkimised on sisuliselt ummikusse jooksnud ja ka kollektiivse töötüli
lepitusprotsess on asunud venima. Tegime vastava avalduse juba 16. detsembril ja
tänaseks on juba 13. jaanuar, kuid toimunud pole ühtki lepituskoosolekut.“
EMSA alustas kollektiivlepingu palgaläbirääkimisi juba septembri lõpus ja kohtus
TALLINKi esindusega seitsmel korral. Ametiühingu hinnangul puudus tööandja
poolel tõsine soov töötajate argumentide mõistmiseks, mis puudutasid nii
TALLINKis makstavate töötasude pikaajalist mahajäämust Eesti tööturul toimunud
keskmise brutopalga olulisest kasvust kui ka elukalliduse ligi 20%-list tõusu.
Tööandja ei esitanud ametiühingule kolme kuu jooksul ühtki veenvat argumenti,
mis oleks kinnitanud ettevõtete võimetust töötajate palganõudmisi rahuldada.
TALLINK tõstis kollektiivlepingus kokku lepitud tasusid viimasel kolmel aastal vaid
kahel korral ja see omakorda süvendas lõhet tööjõu hinna vahel tööjõuturul ning
laevadel. Juba enne COVID-19 kriisi olid TALLINKi laevaperedele makstavad
kollektiivlepingujärgsed töötasud umbes 10-15% madalamad kui konkurentidel
teiste Eesti tööandjate juures, kes opereerivad reisijate ja kaubaveoteenuste turul
Soome-Eesti ja Rootsi-Eesti liinidel, rääkimata töötasudest TALLINKi laevadel Rootsi
ja Soome lippude all.
EMSA hinnangul on käimasolev töötüli seoses lahkarvamusega uute
palgatingimuste osas elukalliduse tõusu piisavalt mittearvestava personali- ja
palgapoliitika paratamatu tulemus.
EMSA jätkab elukalliduse tõusu arvestava palgakokkuleppe taotlemist.
Täiendav info : tel.5012507
Jüri Lember