Alexela ja Infortar peavad Eleringi tegevust piinlikuks

Paldiski LNG haalamiskai omanikfirma, ühiselt Alexelale ja Infortarile kuuluva Pakrineeme Sadama õigusliku esindaja, vandeadvokaadi Jaanus Mody hinnangul on Eleringi tegevus piinlik, kui viimane ei soovi haalamiskaile rajatud gaasitaristu eest renti maksta ja on esitanud taotluse kaile sundvalduse seadmiseks.

Loe lähemalt