EMSA ja Baltic Restaurants läbirääkimised on jäänud venima

Kollektiivne töötüli AS Baltic Restaurants Estonia ning Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu vahel on puhkenud.

EMSA esitas ettepaneku kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks koos kollektiivlepingu projektiga 10. novembril 2021.a (Lisa 1). Terve 2021. aasta novembri jooksul toimus tööandjaga aktiivne meilivahetus, et veenda tööandjat tulema läbirääkimiste laua taha. Lõpuks lepiti kokku esimene kokkusaamine, mis toimus 11. jaanuaril 2022. aastal.
11.jaanuaril toimus esimene läbirääkimiste voor, kus lepiti kokku, et tööandja saadab kollektiivlepingu koos märkuste ja markeeritud uute sõnastustega, millele EMSA esitab oma seisukohad.
Täna on meil 20.detsember 2022 kuid kollektiivlepingut ei ole ikka veel sõlmitud.