20.12.2022 Pressiteade

PRESSITEADE

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) korraldab homme, ajavahemikus kella 11 -13, Tallinna Sadama D-terminali juures Tallinki töötajate piketi näitamaks meelsust ettevõtte vildaka personalipoliitika osas ja avaldamaks toetust tööandjale esitatud kollektiivsete palganõuete osas.

13.12.22 katkestas EMSA kollektiivlepingu läbirääkimised AS-iga Tallink Grupp ja tema tütarettevõtetega seoses tööandja poolsete kollektiivlepingu rikkumistega ja jäiga positsiooniga palgaläbirääkimistel.

Reedel, 16.12.2022 pöördus ametiühing Riikliku Lepitaja poole avaldusega lepitusmenetluse alustamiseks nagu näeb ette kollektiivse töötüli lahendamise seadus.

Ametiühingu esimees Jüri Lember: “ Anname ametiühingu poolselt Tallinki töötajaskonnale võimaluse avaldada oma meelt ettevõtte palga- ja personalipoliitika osas. Tööandja käitub jäktuvalt pahatahtlikult, sest peale läbirääkimiste katkemist, edastati laevadele eelseisva aasta palgaskaalad, mis ei vastanud ei läbirääkmiste lauas esitatutele ega ka mitte ametiühingu poolt nõutud palgatasemetele. Sellist käitumist saab pidada töötajate ja meie liikmeskonna teadlikuks ja pahatahtlikuks eksitamiseks. Jätkuvad ka kollektiivlepingu rikkumised kehtivate mehitusskaalade osas. Nii meil kui kõigil Tallinki laevapereliikmetel on igati õigustatud olla nördinud ja avaldada meelt tööandja sellise käitumise osas.”

Juba aastaid jääb meretöö eest makstava palga kasv oluliselt alla keskmise palga kasvule Eestis.

Maismaal, sealhulgas ka transpordi- ja logistika valdkonnas, on töötasud kasvanud kuni kaks korda kiiremini kui merel, mis kahandab noorte huvi meremehe raske elukutse vastu.

Ametiühing jätkab aktsioonidega  ja kavatseb kasutada kõiki seadusest tulenevaid võimalusi, et saavutada 2023. aastaks kollektiivne kokkulepe õiglaste töötasude osas AS-i Tallink Grupp Eesti lippu kandvatel alustel.

 

Täiendav info : Jüri Lember, tel.5012507, e-post jlem@online.ee