13.12.2022 Pressiteade

PRESSITEADE

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) katkestas täna, 13.12.22 kollektiivlepingu läbirääkimised AS-iga Tallink Grupp ja tema tütarettevõtetega.

Ametiühingu esimees Jüri Lember: “Septembri lõpust alates oleme püüdnud kollektiivlepingu järgsete töötasude tõstmises kokku leppida. Tulutult. Nii kirjalikult kui suuliselt oleme selgitanud ja numbritega põhjendanud elukalliduse kasvu ja tööjõuturu  muutusi viimase kolme aasta jooksul. See nõuab  töötasude tõstmist vähemalt 20% võrra säilitamaks reaalpalk ja vältimaks olukorda, et uuele palgatavale töötajale ei tuleks suuremat töötasu maksta kui juba töötavale laevapere liikmele. 2020. aastal tulime tööandjatele vastu ja töötajad olid nõus töötama osalise tööaja ja -tasuga. 2021. aastal soostusime palgatõusu ärajätmisega. Nüüd, 2022. a sügisel ei soovi tööandjad seda mäletada ja pakuvad läbirääkimiste laua taga mitterahuldavat palgalisa, mis on peaaegu poole väiksem elukalliduse kasvust – sisuliselt ühe aasta palgatõusu kahe aasta eest”.

EMSA-le teeb meelehärmi ka asjaolu, et juba aastaid jääb meretöö eest makstava palga kasv oluliselt alla keskmise palga kasvule Eestis. Näiteks madruse töötasu on viimase kümnendi jooksul kasvanud vaid poole Eesti keskmise brutopalga kasvust.

Viimati mainitud asjaolu, et maismaal, sealhulgas ka transpordi- ja logistika valdkonnas, kasvavad töötasud kaks korda kiiremini kui merel, kahandab noorte huvi meremehe elukutse vastu ja seab ohtu Eesti meremeeste järelekasvu, mis omakorda tingib üha suureneva vajaduse võõrtööjõu järele..

Ametiühing jätkab kollektiivse töötüli olukorras ja kavatseb kasutada kõiki seadusest tulenevaid võimalusi, et saavutada 2023.aastaks kollektiivne kokkulepe õiglaste töötasude osas AS-i Tallink Grupp Eesti lippu kandvatel alustel.

 

Täiendav info : Jüri Lember, tel.5012507, e-post jlem@online.ee