Euroopa Komisjon kinnitas ligi 100 miljoni eraldamise Eesti kalandusele

Euroopa Komisjon kinnitas reedel Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) Eesti programmi, mille alusel saab Eesti lähiaastatel Euroopa Liidu eelarvest ligi sada miljonit eurot. Maaeluministeeriumi hinnangul kindlustab see Eesti kalanduse hea käekäigu.

Loe lähemalt