Lootsitasõidu loa taotlemine

Lootsitasõidu loa väljastamist reguleerib meresõiduohutuse seaduse paragrahv 571, milles on välja toodud lootsitasõidu loa väljastamise tingimused.

Transpordiamet annab lootsitasõidu loa välja laeva reederi kirjaliku taotluse, sadama külastuste arvestuslehe, laeva munsterrollide ja lootsitasõidu eksamiprotokolli alusel (MKM määrus nr 93 § 2).

Abimaterjalid lootsitasõidu loa eksamiks

1. Lootsitasõidu teoreetilise eksami sooritamiseks vajalike ainevaldkondade loetelu

  1. Lootsimispiirkonna üldiseloomustus, asjaomase sadama eeskiri.
  2. Lootsimispiirkonna navigatsioonilise olukorra tundmine, sidevahendite kasutamine ja kohustuslike ettekannete esitamise korra tundmine. 3. Rahvusvahelised laevade kokkupõrgete vältimise eeskirjad (COLREG 1972. a).
  3. Teised meresõiduohutust ja keskkonnareostuse vältimist tagavad nõuded antud piirkonnas.
  4. Kehtivad merendusalased rahvusvahelised konventsioonid ja asjaomased Eesti Vabariigi õigusaktid.
  5. Piirkonna navigatsioonimärgistus ning nende iseloomustus.
  6. Faarvaatrid, ankruplatsid, madalikud jmt ning nende iseloomustus.
  7. Side ja navigatsioonilise info saamine ning edastamine antud piirkonnas.
  8. Liikluseraldusskeemid ja laevaliiklusteeninduse piirkond (VTS).

2. Sadama külastuste arvestusleht

3. Väljavõtted lootsiraamatust ja kontuurkaardid