Tallinna Kalaturuna tuntud kinnistule kerkib uus hoonestus

Tallinn on sõlminud halduslepingu OÜ Kalasadama Kaiga, et ettevõte kaasfinantseeriks Kalasadama tänava rekonstrueerimist. OÜ Kalasadama Kai saab nüüd edasi minna detailplaneeringuga, et rajada ehitised kruntidele, kus praegu tegutseb muuhulgas ka Kalaturg.

Loe lähemalt